مشاهده آخرین اخبار و اطلاعیه های ما

آخرین اطلاعیه ها

قوانین

شرایط کلی استفاده از سرویس های نگار سرور تمامی افراد حقیقی و حقوقی که اقدام به خرید سرویس های نگار سرور می نمایند موظف به مطالعه قوانین و ضوابط این شرکت می باشند و ملزم به اجرای تمام این قوانین ...

مشاهده تخفیف به مناسبت افتتاح مجموعه نگار سرور 30 درصد تخفیف در نظر گرفته ایم
کد نخفیف :negar30