کانفیگ WHMCS

امنیت ، یک عامل مورد نیاز برای شروع کار شما !

نصب و کانفیگ اختصاصی WHMCS

کانفیگ حرفه ای توسط متخصصات مجرب
تنظیم و رفع حرفه ای موارد امنیتی
تنظیم واحد پول به تومان یا ریال
فارسی سازی کامل سیستم
فعال سازی شمسی ساز
فعال سازی اتوماسیون
بهینه سازی اولیه