هوشمندانە انتخاب کنید !

خرید هاست های پرسرعت ایران

هاست ایران - 1GB

فضا ۱ گیگابایت SSD
رم ۱ گیگابایت
پهنای باند نامحدود
ادان دامین ۱ عدد
گواهی SSL رایگان
دیتاسنتر آسیاتک برج میلاد
تحویل خودکار پس از پرداخت

هاست ایران - 2GB

فضا ۲ گیگابایت SSD
رم ۱ گیگابایت
پهنای باند نامحدود
ادان دامین ۱ عدد
گواهی SSL رایگان
دیتاسنتر آسیاتک برج میلاد
تحویل خودکار پس از پرداخت

هاست ایران - 5GB

فضا ۵ گیگابایت SSD
رم ۱ گیگابایت
پهنای باند نامحدود
ادان دامین ۱ عدد
گواهی SSL رایگان
دیتاسنتر آسیاتک برج میلاد
تحویل خودکار پس از پرداخت

هاست ایران - 10GB

فضا 10 گیگابایت SSD
رم ۱ گیگابایت
پهنای باند نامحدود
ادان دامین ۱ عدد
گواهی SSL رایگان
دیتاسنتر آسیاتک برج میلاد
تحویل خودکار پس از پرداخت